Rekrytointi

 

Tarvitsemme ammattitaitoista ja kokenutta henkilökuntaa
 • projektien asennus/toimitusvalvontatöihin
 • teräsrakentamisen tarkastuksiin
 • pintakäsittelyprojektien asiantuntija- ja tarkastustöihin

Toimenkuvat määräytyvät asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti.Työkohteet sijaitsevat sekä kotimaassa että ulkomailla.

Et välttämättä tarvitse monien vuosien työkokemusta tai pitkäaikaista koulutusta. Kunhan asenteesi on kohdillaan ja olet valmis sitoutumaan ja oppimaan uutta.

Olet etsimämme henkilö, jos
 • toimit kovankin paineen alla ammattimaisesti ja itsenäisesti
 • pystyt työskentelemään eri kulttuuri- ja kielialueilla
 • hoidat aikataulullisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti
 • vastaat asiakkaittemme projekteja yhteistyötaitojesi avulla
Töiden hoitaminen menestyksekkäästi edellyttää
 • halua oppia ja sisäistää uusia asioita
 • ongelmanratkaisukykyä
 • hyviä kanssakäymistaitoja ja kielitaitoa
 • paineensietokykyä
 • matkustushalukkuutta

RRSS hoitaa tarvittavat matkustusasiakirjat ja vastaa asiakirjojen kustannuksista. Olemme valmiita myös sitoutumaan koulutusohjelmiisi, mikäli ne tukevat tarpeitamme.

Tarjoamme vaativia työtehtäviä, joista maksamme kilpailukykyisen kuukausipalkan. Jokaisen työsuhteen palkkaus sovitaan tilanteen ja vaatimustason perusteella.

Tietosuoja-asetus (GDPR)

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on henkilötietojen suojaa koskeva EU-säädös. Sitä aletaan soveltaa 25. toukokuuta 2018, ja se korvaa suurelta osin nykyisen tietosuojasääntelyn. Tietosuojaan liittyvä rekisteriselosteemme löytyy yhteystietolomakkeen jälkeen.

Täyttöohjeita

1 – 4) Täytä ensin perustietosi

5) Kerro meille haetko kokopäiväistä vai osa-aikaista työtä.

6) Oletko valmis työskentelemään:

 • päätoimisesti ulkomailla
 • osaksi ulkomailla ja päätoimisesti kotimaassa
 • päätoimisesti ainoastaan kotimaassa

7) Mikäli työkemuksesi on hitsaaja tai pintakäsittelijä, se on hyvä pohja kouluttautua tarkastajaksi. Kerro alempana lisää mahdollisuuksistasi ja halustasi kouluttautua tälle alalle.

 • hitsaaja
 • pintakäsittelijä
 • terästyöntarkastaja
 • pintakäsittelyn tarkastaja
 • suunnittelu
 • projektihallinta
 • projektisuunnittelu
 • levyseppä, putkiasentaja

8) Koska voit aloittaa?

9) Ansioluettelosi

10) Kerro lisätietoja itsestäsi

Rekrytointilomake

6 + 13 =

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

RR Site Service Oy

Yhteystiedot:
Köykäntie 97
27100 Eurajoki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

RR Site Service Oy / Jenni Juhola
Köykäntie 97
27100 Eurajoki
044-3595497
jenni.juhola@rrss.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava

RR Site Service Oy / Sanna Ojala
Köykäntie 97
27100 Eurajoki
040-7541982
sanna.ojala@rrss.fi

2. Rekisteröidyt

RR Site Service Oy työntekijät, asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään palkanlaskennassa

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Palkanlaskenta
 1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Yrityksen nimi / yhteyshenkilön nimi / palkansaajan nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista, tilaukset, sopimukset
5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

jenni.juhola@rrss.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Toimitettavien tietojen tulisi sisältää tiedot tietolähteiden luonteesta (esim. onko kyseessä julkisesti vai yksityisesti ylläpidetty tietolähde, organisaation/toimialan/sektorin tyyppi ja tieto siitä, mistä tieto on peräisin (esim. EU tai ei-EU). Nimenomainen tietolähde tulisi pääsääntöisesti tarjota, jollei se ole mahdotonta.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä, tilauksen yhteydessä.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin RR Site Service Oy ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto
 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa ja arkistoidaan 6 vuodeksi.
 • Palkkatietoja säilytetään 10 vuotta.
9. Henkilötietojen käsittelijät

RR Site Service Oy työntekijät Jenni Juhola, Sanna Ojala sekä Katri Uusluoto ja Omistajat Pekka Rajala sekä Juha Rinne käsittelevät henkilötietoja.

Ulkopuolisena tahona toimii tilitoimisto Rantalainen Oy.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

RR Site Service Oy
Köykäntie 97
27100 Eurajoki
Finland