Tarkastustoiminta ja testaus

Toimenkuvaamme kuuluu hitsaajien hyväksyttäminen, teräsrakenteiden valmistuksen valvonta ja tarkastaminen.  Suoritamme pintakäsittelijöiden hyväksyttämistä, ja pintakäsittelyn laadunvalvontaa sekä tarkastuksia. Pintakäsittelyn hyväksyttämiset teemme yhdessä tilaajan ja luokituslaitoksen kanssa, sekä suoritamme kolmannen osapuolen tarkastuksia.

Teollisuusrakentaminen

Teräsrakentamisen operaattorien ohjaukset, koulutukset ja hyväksyttämiset

EN 1090 (CE Merkkinnän) mukaiset hitsauskoordinaattorin palvelut, hitsareiden hyväksyttämiset ja proseduurien hyväksyttämiset

Rakentamisaikaisten teräsrakenteiden sekä mekaanisten laitteiden, systeemien ja järjestelmien asennusvalvonta. Tilakohtaisen pintakäsittelyn suunnittelu ja valvonta. Koeajoihin ja hyväksyttämisiin osallistuminen yhdessä tilaajan kanssa.

 

Laivanrakennuksen uudisrakennus

 • Laivanrakentamisen lähdeaineistojen läpikäynti, suunnittelumateriaalien yhteenvedot, työkuvien tarkastus ja valmistuksen / kuvien yhteneväisyys -vertailut, mittauksien hyväksynnät
 • Laivanrakentamisen esivalmisteiden hyväksynnät, lohkovaiheen asennuksien ja kuvienmukaisuuksien -valvonnat sekä hyväksynnät, rungon koontivaiheen -valvonnat ja hyväksynnät
 • Esivalmisteiden, osalohkojen ja suurlohkojen pintakäsittelyn valvonta, sekä rungon pintakäsittelyn valvonta ja hyväksyttäminen.
 • Aluksien vesillelaskuun liittyvä vedenalaisen rungon merkintöjen ja pintakäsittelyn hyväksyntä
 • Varusteluvaiheen töiden kuvienmukaisuuksien, viimeistelylaadun ja mekaanisten yksiköiden toimivuuksien -valvonnat ja käyttöönotot
 • Mekaanisten yksiköiden laiturikokeiden valvonnat ja käyttöönoton hyväksynnät
 • Aluksen merikokeiden jälkeiset korjaukset ja muutostöiden valvonnat sekä niiden hyväksyttämisproseduureihin osallistuminen

Takuuaikaiset telakoinnit / huoltotyöt

 • Telakointien esisuunnitteluun osallistuminen
 • Takuuaikaisiin telakointeihin osallistuminen / valvonta / hyväksyttäminen

Muutostöiden- ja uudistamisprojektit

 • Esisuunnitteluun osallistuminen
 • Aikataulusuunnitteluun osallistuminen
 • Valvonta- ja hyväksyttämisvaiheeseen osallistuminen

RR Site Service Oy
Köykäntie 97
27100 Eurajoki
Finland