Uutisia

Lue tuoreimmat RR Site Servicen uutiset. Päivitämme kaikki tapahtumat tänne

22.1.2018

Allekirjoitettu sopimus Outotec (Finland) Oy:n kanssa laitevalmistuksen eri vaiheiden terästöiden ja pintakäsittelyjen tarkastuksista. Sopimuksen kesto on 30.6.2019 saakka ja työllistää useita yrityksemme kokeneita ja monipuolisesti koulutettuja tarkastajia ympäri maapalloa olevilla valmistus- / sopimuskonepajoilla.

2017

TVO Oy:n kanssa on sovittu AIO-tarkastajan sekä QC-tarkastajan työtehtävistä OL3-projektin pintakäsittelyproseduurien valvonnassa. Sopimus kattaa vuoden 2019 aikana tehtävät tarkastukset.

21.9.2017

Meyer Turku Oy:n kanssa on sovittu lohkonvalmistuksen varustelutyön koordinointityö joka kattaa L-1303 / L-1394 projektien lohkojen valmistuksen Klaipedassa, Liettuassa.

24.7.2017

AHS on sopinut kanssamme lohkojen ja lohkovarustelutöiden valvonnasta koskien projektia NB515 jonka rakennuspaikkana ovat Klaipeda, Liettua ja Trogir, Kroatia. Samassa yhteydessä sovittiin, että Helsingissä tehtävät rungonkoonnan varustelutyön valvonnat hoitaa RRSS Oy.

17.5.2017

Meyer Turku Oy:n kanssa on sovittu laivanrakennuksen suunnittelutyö joka kattaa rakennuskoordinointia projektiin L-1393 / L-1394 sekä rakennepiirustusten tarkastusta projektiin L-1393 / L-1394.

27.3.2017

Olemme hankkineet pääosan Proins Oy:n osakekannasta. Proins Oy on keskisuuri, suomalainen konepaja, jonka toimipiste sijaitsee Eurajoella. Yrityksen palveluihin kuuluu erilaiset metalli-alan työt, teräsrakenne, koneistus, laitevalmistus sekä asennustyöt.

9.9.2016

Arctech Helsinki Shipyard on sopinut kanssamme lohkojen- ja lohkojenvarustelutöiden tuotannon valvonnasta koskien projektia NB514 ja rakennuspaikkana on Klaipedan telakka, Liettuassa.

30.5.2016

Kansainvälinen toimija ABS Consulting Ltd avasi yhteistyömahdollisuuden keskustelulla jossa määriteltiin teräs- ja pintakäsittelytöiden tarkastajien mahdollisuudet toimia ABS:n edustajina Suomessa tehtävillä tarkastuksilla. Sopimuskausi on vuosi 2016 ja jatkotoimenpiteistä sovitaan kauden viimeisellä neljänneksellä.

25.1.2016

Jatkoimme yhteistyösopimustamme ABB Muuntajien kanssa vuodeksi 2016. Tarkoituksena on kouluttaa ja kehittää pintakäsittelyhenkilöstöä  sekä osallistua tuotannon kehityshankkeisiin ja varmentaa pintakäsittelylaatua ABB:n kanssa sovitulla tasolla.

3.12.2015
Yhteistyöhanke ja-sopimus Admares Oy:n kanssa. Tarkoituksena järjestää asennusvalvontahenkilöitä sekä vuokrata laitteistoa Admares Oy:n tarpeisiin Suomessa ja ulkomailla.

2.12.2015
Allekirjoitimme raamisopimuksen Almaco Group Oy:n kanssa. Sopimus kattaa asennusvalvontahenkilöstön kartoituksen, ohjauksen ja lähettämisen Almaco Oy:n osoittamiin kohteisiin eri puolille maailmaa.

19.11.2015
Yhteistyösopimus Teollisuuden Voiman OL3 -Projektiin pintakäsittelytarkastajatyöstä 16. marraskuuta 2015. Sopimuksen on arvioitu jatkuvan laitosyksikön valmistumiseen saakka.

5.11.2015
Allekirjoitimme yhteistyösopimuksen Outotec (Finland) Oy:n teräsrakennuksen laadunvarmistuksesta sekä pintakäsittely tarkastusten suorittamisista osoitetusti.

2.9.2015
Yhteistyösopimus Meyer Turku Oy:n lohkonvalmistuksen, lohkokohtaisesta urakoinnista, sekä erikoisosaajien vuokraamisesta lohkotehtaan ja rungon koonnan tarpeisiin.

27.7.2015
Laajensimme työnkuvausten, henkilöluvun ja tulevien laivojen (NB-513) osalta yhteistyösopimusta AHS:n kanssa.

1.6.2015

Allekirjoitimme sopimuksen Technip Offshore Finlandin kanssa pintakäsittelyn Frosio -tarkastajien työstä 1. kesäkuuta – 30. marraskuuta (2015) väliseksi ajaksi.

8.5.2015
Allekirjoitimme valmistuksenvalvonta sopimuksen Arctech Helsinki Shipyard kanssa, koskien lohkonvalmistusta Itämeren alueella (NB-511 / NB-512).

25.05.2015

Olemme allekirjoittaneet Baltic Workboats:in kanssa sopimuksen, joka kattaa kahden yhteyslautan lohkojen ja varustelutöiden asennusten valvontaa Sefinen telakalla, Turkissa.

22.05.2015

Olemme allekirjoittaneet Arctech Helsinki Shipyardin kanssa sopimuksen, joka kattaa aluksen NB511 lohkojen ja varustelutöiden asennusten valvontaa Klaipedassa, WBS:n telakalla, Liettuassa.

05.05.2015

Olemme allekirjoittaneet Arctech Helsinki Shipyardin kanssa sopimuksen, joka kattaa alusten NB510 ja NB512 lohkojen ja varustelutöiden asennusten valvontaa Klaipedassa, WBS:n telakalla, Liettuassa.

25.03.2015

CE merkintä EN 1090-1:2009/A1:2011 myönnetty

News

Read the latest news of RR Site Service. We update here all our events.

22.1.2018

Contract signed on the 22nd of January 2018 with Outotec (Finland) Oy for the inspection of steel works  and surface finishing during the different stages of equipment manufacturing. The contract is valid until  30.6.2019 and employs several of our experienced and diversely educated inspectors on the subcontracted factories all over the world.

2017

A contract has been made with TVO Oy of AIO-inspector and QC-inspector on the OL3 -project for supervising surface finishing inspections. The contract covers inspections made during 2019.

21.9.2017

We have made an agreement with Meyer Turku Oy of co-ordinating  the section building supplying works which include L-1303 / L-1394 project in Klaipeda, Lithuania.

24.7.2017

A contract with AHS on supervision of section building and section outfitting concerning project NB515, which is being built in Klaipeda, Lithuania and Trogir, Croatia. In the same instance we agreed upon the inspection of the hull outfitting works in Helsinki.

17.5.2017

A contract with Meyer Turku Oy covering shipbuilding planning  which includes the building co-ordination project L-1393 / L-1394 and the inspection of construction drawings on project -1393 / L-1394.

27.3.2017

We are now the major shareholders of Proins Oy. Proins Oy is a medium sized engineering works plant which is located in Eurajoki, Finland. The services include different types of metalworks ranging from steel structures to machining, product manufacturing and installations.

9.9.2016

Arctech Helsinki Shipyard has sign the scope with us conserning of surveyorwork in production of block- and blockoutfitting -period. The place of surveyor work is Yard of Klaipeda, in Lithuanian.

30.5.2016

International Company ABS Consulting Ltd. open the negotiation with RR Site Service Oy where decide co-operation wirth steel- and coatinginspectors whom can work like an representative of ABS Consulting. The contract is focused in Finland operative actions and belog until end of year 2016. Prolonging of scope been negotiated in a last quarter of year 2016.

25.1.2016

Co-operation with ABB Transformers will continue during the year of 2016. Contract will secure the coating operators training and develop procedures. Part of contract incl. R&D department co-operation and other part is focused to surface treatment surveying of quality in Vaasa Production.

3.12.2015

Contract and co-operational project with Admares Oy to organize assembly supervisors and rent equipment for Admare´s need both in Finland and abroad.

2.12.2015

Signed a contract with Almaco Group Oy to survey the need for assembly supervisors, then instructing and sending them to Almaco´s sites around the world.

19.11.2015

Contract with Teollisuuden Voima OL3 project for supervision of surface finishing. The contract is estimated to continue until the completion of the power plant.

5.11.2015

We signed a contract with Outotec (Finland) Oy for the quality control of steel construction and the surface treatment execution.

2.9.2015

Contract with Meyer Turku Oy for section building and hiring specialists for the needs of hull assembly.

27.7.2015

Expanded the contract of job descriptions, headcount and future vessels (NB-513) with AHS.

1.6.2015

We signed a contract of Frosio certified inspectors for surface finishing for the period of 1.6 – 30.11.2015 with Technip Offshore Finland.

8.5.2015

Signed a contract with Arctech Helsinki Shipyard for section assembly supervision in the Baltic sea area (NB-511 / NB-512).

25.05.2015

We have signed a contract with Baltic Workboats. The contract includes the assembly supervision, assembly of two ferries sections and outfittings in Sefine shipyard, Istanbul, Turkey

22.05.2015

We have signed a contract with Arctech Helsinki Shipyard. The contract includes the assembly supervision assembly of vessel NB511 sections and outfittings in WBS shipyard, Klaipeda, Lithuania

05.05.2015

We have signed a contract with Arctech Helsinki Shipyard. The contract includes the assembly supervision assembly of vessels NB510 and NB512 sections and outfittings in WBS shipyard, Klaipeda, Lithuania

25.03.2015

CE sertificate EN 1090-1:2009/A1:2011 has been granted

RR Site Service Oy
Köykäntie 97
27100 Eurajoki
Finland