Uutisia

27.05.2019

RR Site Service Oy ja JapaTiko ovat allekirjoituksillaan (27 kesäkuuta) vahvistaneet
yhteistyösopimuksen jatkuvan heinäkuulle 2019.

03.04.2019

Sopimus Europlan Engineeringin ja RR Site Service Oy:n välillä on allekirjoitettu 3.
toukokuuta ja sisältää putkitöiden asennusvalvontaa ja hitsaus koordinointia Saksassa.
Sopimus on voimassa joulukuun loppuun vuonna 2020.

06.03.2019

Meyer Turku ja RR Site Service Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksia
palvelusopimusten jatkamisesta niin rungonkoonnin kuin varusteluvaiheen ja
suunnittelu henkilöstön osalta. Sopimus jatkuu kesäkuun loppuun vuonna 2020.

19.09.2018

Almaco Group ja RR Site Service Oy ovat allekirjoittaneet raamisopimuksen johon
liitetään tilaukset työnvalvonta- ja alihankintavalvonta tehtävistä Euroopassa ja
Aasiassa. Sopimuksen voimassaolo on joulukuuhun vuonna 2020.

22.1.2018

Allekirjoitettu sopimus Outotec (Finland) Oy:n kanssa laitevalmistuksen eri vaiheiden terästöiden ja pintakäsittelyjen tarkastuksista. Sopimuksen kesto on 30.6.2019 saakka ja työllistää useita yrityksemme kokeneita ja monipuolisesti koulutettuja tarkastajia ympäri maapalloa olevilla valmistus- / sopimuskonepajoilla.

2017

TVO Oy:n kanssa on sovittu AIO-tarkastajan sekä QC-tarkastajan työtehtävistä OL3-projektin pintakäsittelyproseduurien valvonnassa. Sopimus kattaa vuoden 2019 aikana tehtävät tarkastukset.

21.9.2017

Meyer Turku Oy:n kanssa on sovittu lohkonvalmistuksen varustelutyön koordinointityöstä, joka kattaa L-1303 / L-1394 projektien lohkojen valmistuksen Klaipedassa, Liettuassa.

24.7.2017

AHS on sopinut kanssamme lohkojen ja lohkovarustelutöiden valvonnasta koskien projektia NB515 jonka rakennuspaikkana ovat Klaipeda, Liettua ja Trogir, Kroatia. Samassa yhteydessä sovittiin, että Helsingissä tehtävät rungonkoonnan varustelutyön valvonnat hoitaa RRSS Oy.

17.5.2017

Meyer Turku Oy:n kanssa on sovittu laivanrakennuksen suunnittelutyöstä, joka kattaa rakennuskoordinointia projektiin L-1393 / L-1394 sekä rakennepiirustusten tarkastusta projektiin L-1393 / L-1394.

27.3.2017

Olemme hankkineet pääosan Proins Oy:n osakekannasta. Proins Oy on keskisuuri suomalainen konepaja, jonka toimipiste sijaitsee Eurajoella. Yrityksen palveluihin kuuluu erilaiset metalli-alan työt, teräsrakenne, koneistus, laitevalmistus sekä asennustyöt.

9.9.2016

Arctech Helsinki Shipyard on sopinut kanssamme lohkojen- ja lohkojenvarustelutöiden tuotannon valvonnasta koskien projektia NB514 . Rakennuspaikkana on Klaipedan telakka Liettuassa.

30.5.2016

Kansainvälinen toimija ABS Consulting Ltd avasi yhteistyömahdollisuuden keskustelulla, jossa määriteltiin teräs- ja pintakäsittelytöiden tarkastajien mahdollisuudet toimia ABS:n edustajina Suomessa tehtävillä tarkastuksilla. Sopimuskausi on vuosi 2016 ja jatkotoimenpiteistä sovitaan kauden viimeisellä neljänneksellä.

25.1.2016

Jatkoimme yhteistyösopimustamme ABB Muuntajien kanssa vuodeksi 2016. Tarkoituksena on kouluttaa ja kehittää pintakäsittelyhenkilöstöä, sekä osallistua tuotannon kehityshankkeisiin ja varmentaa pintakäsittelylaatua ABB:n kanssa sovitulla tasolla.

3.12.2015

Yhteistyöhanke ja-sopimus Admares Oy:n kanssa. Tarkoituksena on järjestää asennusvalvontahenkilöitä, sekä vuokrata laitteistoa Admares Oy:n tarpeisiin Suomessa ja ulkomailla.

2.12.2015

Allekirjoitimme raamisopimuksen Almaco Group Oy:n kanssa. Sopimus kattaa asennusvalvontahenkilöstön kartoituksen, ohjauksen ja lähettämisen Almaco Oy:n osoittamiin kohteisiin eri puolille maailmaa.

19.11.2015

Yhteistyösopimus Teollisuuden Voiman OL3 -Projektiin pintakäsittelytarkastajatyöstä 16. marraskuuta 2015. Sopimuksen on arvioitu jatkuvan laitosyksikön valmistumiseen saakka.

5.11.2015

Allekirjoitimme yhteistyösopimuksen Outotec (Finland) Oy:n teräsrakennuksen laadunvarmistuksesta, sekä pintakäsittely -tarkastusten suorittamisista osoitetusti.

2.9.2015

Yhteistyösopimus Meyer Turku Oy:n lohkonvalmistuksen lohkokohtaisesta urakoinnista, sekä erikoisosaajien vuokraamisesta lohkotehtaan ja rungon koonnan tarpeisiin.

27.7.2015

Laajensimme työnkuvausten, henkilöluvun ja tulevien laivojen (NB-513) osalta yhteistyösopimusta AHS:n kanssa.

1.6.2015

Allekirjoitimme sopimuksen Technip Offshore Finlandin kanssa pintakäsittelyn Frosio -tarkastajien työstä 1. kesäkuuta – 30. marraskuuta (2015) väliseksi ajaksi.

25.5.2015

Olemme allekirjoittaneet Baltic Workboats:in kanssa sopimuksen, joka kattaa kahden yhteyslautan lohkojen ja varustelutöiden asennusten valvontaa Sefinen telakalla Turkissa.

8.5.2015

Allekirjoitimme valmistuksenvalvonta -sopimuksen Arctech Helsinki Shipyard kanssa koskien lohkonvalmistusta Itämeren alueella (NB-511 / NB-512).

5.5.2015

Olemme allekirjoittaneet Arctech Helsinki Shipyardin kanssa sopimuksen, joka kattaa alusten NB510 ja NB512 lohkojen ja varustelutöiden asennusten valvontaa Klaipedassa WBS:n telakalla Liettuassa.

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

RR Site Service Oy (2022757-9)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jenni Juhola
044 359 5497
jenni.juhola@rrss.fi

Henkilörekisterin nimi

RR Site Service Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

RR Site Service Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
jenni.juhola@rrss.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna