RR Site Service Oy

RR Site Service Oy is a 2006 established company specializing in international project management. Our operations include various shipbuilding, offshore and industrial steel structure projects. We offer project management services as well as inspections and supervising. We also arrange various consulting services concerning project management.

Furthermore our operations include apparatus, piping and steel structure installation as well as contracting. We operate world wide.

RR Site Service Oy has ISO 9001:2015 certificate.

Our services

Hight quality international

  • Inspections and testing
  • Project management
  • Project planning

For shipbuilding industry, offshore, industrial constructions and many more.

Shipbuilding

In shipbuilding projects we draw up the documentations of the project, commit inspections and execute approvals for the client. We also oversee the weldings, components and fitting-out during  the section construction.

Industrial constructions

We conduct steel structure installation supervision during the construction period and follow up the whole process from the start until the turnkey.

Offshore

We supervice the steel structure parts` pre fabrications and installation as well as take part in deployment of various oil rigs. We have been involved in for example the Petrobras and Heidelberg offshore projects.

Power plants

Our services include supervising pre fabrications, assembly and installation. As an example we have superviced steel structures in Best Energy biopower plants in Germany.

News

27.05.2019

Prolonging of contract between JapaTiko Oy and RR Site Service Oy is signed at 27 th of June 2019 and concerning of Construction Steel Specialist / Supervision work. The validity of contract is until July of 2019.

06.03.2019

Prolonging of contract’s between Meyer Turku and RR Site Service Oy is signed at 23 rd of March 2019 and incl. services of Production Hull Coordinator, Outfitting Coordinator and Design of construction coordinator work. The validity of contract’s is until June 2020.

29.04.2019

Prolonging of contract signed on 29 th of April 2019 with Arctech Helsinki Shipyard and RR Site service Oy and concern surface treatment Supervision work of NB515 (Arctic Condensate Tanker). The validity of the contract is until July of 2019.

03.04.2019

The Contract between Europlan Engineering and RR Site Service Oy has signed in 3 rd of April and included Supervision of pipe assembly and welding coordination work in Germany. Validity of contract is until December of year 2020.

29.03.2019

The Contract between PT.SUCOFINDO (Persero) and RR Site Service Oy is signed 29 th of March and involved our employees for Inspection, Quality control and surveillance activities. Contract is valid for an indefinite period.

05.11.2018

Prolonging of the Contract between Teollisuuden Voima Oyj. and RR Site Service Oy is signed 5 th of November 2018 and concern the work of AIO / QC Inspection work in Nuclear Power Station Project OL3 in Olkiluoto, Eurajoki. The validity of contract is until December of 2019.

19.09.2018

The Frame Agreement has been concluded on 19 th of September 2018 between Almaco Group Oy and RR Site Service Oy. The agreement included Supervision Services in Europe and Asia areas. Validity of agreement is fixed time period until December 2022.

Sanna Ojala
Clerical Secretary
+358 40 754 1982
sanna.ojala@rrss.fi

Jenni Juhola
Clerical Secretary
+358 44 359 5497
jenni.juhola@rrss.fi

Contact us

Leave us your contact information and we will be in touch with you as soon as possible.

Contact form

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

RR Site Service Oy (2022757-9)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jenni Juhola
044 359 5497
jenni.juhola@rrss.fi

Henkilörekisterin nimi

RR Site Service Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

RR Site Service Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
jenni.juhola@rrss.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna